Основната критика към универсализма – обяснена
Why Critics on Universalism are Wrong

Много християни вярват, че Исус Христос дойде на Земята за да спаси всички човеци. Хората, които вярват в доктрината за вечния ад обаче критикуват това. Според тях ако Исус Христос наистина ще спаси всички то отпада нуждата от покаяние и няма никакъв стимул за грешниците да приемат Христовата жертва.

Подобно схващане обаче показва неразбиране на цялостното учение за универсализма. Вероятно много от критиците си казват: „И какво, Исус ще спаси всички независимо от това дали са вярващи. Какво се опитват да ми кажат универсалистите – че всички пътища водят към Бога ли? Че има много пътища за спасение ли?“. Затова длъжен съм да отбележа следните две неща:

Универсалистите не отричат, че има само един път за спасение и това е Исус Христос.

Следователно – ако искаме да бъдат спасени всички – всеки един човек на тази Земя трябва да се покае и да приеме Исус Христос за свой личен спасител. Но ще стане ли това? Отговорът е да – БИБЛИЯТА ГО КАЗВА!

Римляни 14-11: Защото е писано: „Заклевам се в живота си, казва Господ, че всяко коляно ще се преклони пред мен и всеки език ще славослови Бога!“

Какво чудесно обещание!

Универсалистите не отричат, че има наказание след смъртта за неправедниците

Исус Христос ясно казва следното за Огненото езеро: че е по-добре човек да отреже част от тялото си вместо да попадне там. Това недвусмислено показва, че наказанието за неправедните е много сериозно! Бог описва себе си като „огън пояждащ“. Християните-универсалисти взимат в предвид тези стихове много на сериозно!!!

Разликата е, че християните-универсалисти не вярват, че наказанието в Огненото езеро е безкрайно. Освен това универсалистите приемат, че наказанието е плод на желанието на Господ да изобличи и поправи хората (гр. дума kolasis, която е използвал Исус). След като човек се поправи чак тогава влиза в присъствието на Бог. Някои от нас ще приемат Исус в този живот и ще бъдат спасени. Други, обаче, ще преминат през Огненото езеро за определен период от време преди да бъдат спасени. Но истината е, че в един ден всички ще бъдем щастливи – там горе, в рая.Tentmaker Resources Bookstore Is back online.

For Information About Tentmaker Ministries Please Click Here

What is Christian Universalism?Home| Audio Messages | Bible Matters | Blog | Books & Booklet | Dew Magazine| E-Sword Modules | FAQ |Graphics and Cartoons
Holy Spirit | Inspirationals | Lists
MailableOrder Form | Message Board | NewBooks & Articles | Privacy Policy
Reviews:Books, Bibles, Software |
QuickFind | Scholar'sCorner | Subscribe to Newsletters
Termsof Use
| Testimonials | TopicalIndex | Tracts | SupportTentmaker | Online Video | WisdomQuotes

Other Tentmaker Sites: What the Hell Is Hell?  and LoveWins

Contact us!

Tentmaker
118 Walnut
Hermann,MO 65041

http://www.tentmaker.org

© 2015 Tentmaker Ministries . All rights reserved.